Privacy policy

Privacy Verklaring

Would you like to receive our privacy policy in English? Feel free to contact us, we will be happy to help you.

De websites van WP Hotels & Events worden beheerd door WP Hotels & Events BVBA (vanaf hier aangeduid als ‘WP Hotels & Events’, ‘wij’ en ‘ons’). Verwijzingen naar ‘WP Hotels & Events’, ‘wij’ en ‘ons’ in deze verklaring, afhankelijk van de context, verwijzen naar WP Hotels & Events BVBA en elke vennootschap gelinkt aan WP Hotels & Events BVBA gezamenlijk. Lees deze privacyverklaring om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden ingezameld en verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, ons persoonlijke informatie verschaft of wanneer u op een andere manier aangeeft dat u akkoord gaat met het ontvangen van marketing- of andere informatie van ons, stemt u in met de voorwaarden van het privacybeleid zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze websites niet te bezoeken of te gebruiken of ons geen persoonlijke informatie te verschaffen op andere manieren.

In deze privacyverklaring geven we een zo breed mogelijke beschrijving van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking wereldwijd. Het kan zijn dat deze activiteiten in sommige landen beperkter zijn als gevolg van beperkingen in hun wetgeving. Voor zover de hierin beschreven activiteiten niet toegestaan zijn op grond van de wetten van uw land, staat of provincie, gaat u ermee akkoord dat het resterende deel van deze verklaring dat wel toegestaan is, van toepassing zal zijn tot wat maximaal door de wet is toegestaan.

Houd rekening met het feit dat het Witte Paard Hotels & Events niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van websites van derden waarnaar een koppeling bestaat via eender welke pagina op onze sites.

WP Hotels & Events behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te veranderen, aan te passen of te verbeteren.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Als de mogelijkheid wordt gegeven tot de input van persoonlijke of bedrijfsgegevens, dan gebeurt de input van deze data geheel vrijwillig. Het doel van deze informatieverstrekking wordt bij elke vraag altijd heel duidelijk gespecificeerd. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • Contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Creditcardnummer of een ander nummer van een betaalrekening, factureringsadres en andere informatie omtrent betaling en facturering;
 • Informatie die nodig is om aan speciale verzoeken te voldoen (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie waardoor specifieke accommodatie vereist is);
 • Informatie over uw verblijf en/of bezoek, waaronder de hotels waar u heeft gelogeerd, aankomst- en vertrekdatum en goederen, diensten die u heeft afgenomen en welke restaurants en shows u bezocht;
 • Informatie verzameld door middel van een gesloten televisiecircuit, sleutelkaart en andere beveiligingssystemen;

Wanneer u het publiek beschikbare wifi-netwerken van WP Hotels & Events gebruikt in een van onze zalen of hotels, dan houden we ook een aantal gegevens bij.

Via het gebruik van onze websites, reserveringscentra, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over u verzamelen. Wanneer u op een andere manier vrijwillig gegevens aan ons verstrekt in verband met bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma’s, houden we ook deze gegevens bij.

We verzamelen ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz.

Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoetkomen, worden eveneens bijgehouden. Om actief nieuwe b2b-klanten te kunnen werven, verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders. Met deze potentiële b2b-klanten nemen we vervolgens contact op. Daarna krijgen zij de mogelijkheid om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

Indien u vrijwillig gevoelige informatie (bijvoorbeeld informatie die verband houdt met uw gezondheid) met ons deelt, zal die informatie uitsluitend gebruikt worden voor zover noodzakelijk om aan speciale verzoeken te voldoen. Als u bijvoorbeeld vrijwillig een gezondheid gerelateerde wens aan ons doorgeeft, kunnen wij deze informatie bewaren en gebruiken zodat een ander hotel van WP Hotels & Events een kamer met de juiste voorzieningen ter beschikking kan stellen. Wij verzamelen of bewaren geen gevoelige informatie tenzij deze vrijwillig door u wordt verschaft.

Het verzamelen van persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met en ten behoeve van de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens en hoe worden ze gebruikt?

WP Hotels & Events verzamelt persoonlijke informatie over gasten, bezoekers, en bezoekers van onze sites en anderen, zodat we ervaringen kunnen aanbieden die beantwoord aan de wensen van deze personen. Wij kunnen dit doen voor een of meer dan een van de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomsten die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen en om te voldoen aan uw reserverings- of informatieverzoeken: Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken zoals onder andere het afronden van een creditcardtransactie of het maken van een reservering via onze reserveringsystemen. Op die manier kunnen we u bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen, een reservering bevestigen of uw tickets bezorgen. Ook gebruiken we ze om u marketings-, informatie- of andere nieuwsbrieven te bezorgen en deze eventueel in overeenstemming met uw voorkeuren te personaliseren.
 • Om administratieve en andere mededelingen te kunnen doen:Wij gebruiken uw gegevens om u belangrijke informatie met betrekking tot onze sites, evenementen, shows, veranderingen in onze voorwaarde, ons beleid en andere informatie (bijvoorbeeld informatie over uw reserveringen zoals een reserveringsbevestiging) te kunnen toesturen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten, programma’s, verbeteringen, events, speciale aanbiedingen en diensten van Het Witte Paard Hotels & Events en om u daarover te informeren indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Om acties te kunnen organiseren:Om sweepstakes, wedstrijden of andere marketings- of promotionele activiteiten (tezamen ‘acties’) te kunnen organiseren verzamelen we gegevens. Deelname aan acties is geheel vrijwillig en u heeft de keuze om al dan niet uw persoonlijke informatie te verstrekken. Indien er sprake is van specifieke spelregels bij een actie, dient u deze zorgvuldig te lezen omdat deze aanvullende informatie kunnen bevatten over het gebruik van uw gegevens door Het Witte Paard Hotels & Events. Voor zover de regels van de actie met betrekking tot de behandeling van uw informatie in strijd zijn met deze verklaring, prevaleren de spelregels van de actie.
 • Om enquêtes te kunnen houden:We gebruiken uw gegevens om enquêtes te houden of te faciliteren en om u te vragen om enquêtes te beantwoorden. Op basis van deze enquêtes kunnen we betere diensten aanbieden aan onze gasten en bezoekers. Invullen van enquêtes of vragenlijsten is op strikt vrijwillige basis.
 • Om vragen van klanten bij de klantenservice te volgen, te verwerken en hierop te reageren:Om de beleving van onze kanten te verbeteren verzamelen we gegevens. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan externe dienstverleners om deze derden in staat te stellen om vragen van klanten te volgen, te verwerken en hierop te reageren.
 • Voor interne zakelijke doeleinden:Wij gebruiken uw gegevens om ze te kunnen analyseren, ze te controleren, om nieuwe producten te ontwikkelen, onze sites en onze diensten te verbeteren, om gebruikstrends en bezoekpatronen te identificeren, om te bepalen hoe effectief onze acties zijn en om te voldoen aan contractuele verplichtingen.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving in overeenstemming met toepasselijk recht, een rechterlijke beschikking, dagvaarding of andere rechtsvoering.
 • Overig gebruik:We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor andere manieren en doeleinden dan beschreven wanneer u ze ons verstrekt met uw toestemming.

WP Hotels & Events verzamelt uitsluitend die gegevens die noodzakelijk worden geacht voor het verlenen van de diensten die u wenst te verkrijgen en om haar rechten uit te oefenen en om aan haar verplichtingen als anderszins omschreven in deze verklaring te voldoen. Wij bewaren uw gegevens slechts zo langs als wij deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen of als anderszins wettelijk toegestaan.

3. Wat doen we met niet-persoonlijke gegevens?

WP Hotels & Events verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens. Dit wil zeggen samengevoegd of geanonimiseerde informatie, demografische informatie en andere informatie die uw specifieke identiteit niet onthult.

We verzamelen deze gegevens om bezoekpatronen te analysereen, om onze klantenservice uit te breiden en te verbeteren en voor overige zakelijke doeleinden. Terwijl u door onze sites navigeert kunnen wij en onze dienstverleners bepaalde niet-persoonlijke informatie, zoals het type van uw computer, schermresolutie, OS-versie, internetbrowser en de versie van uw internetbrowser verzamelen door middel van technologieën voor het automatisch verzamelen van deze gegevens.

Daarnaast kunnen wij derden die volg- en adverteerdiensten aanbieden vragen om namens WP Hotels & Events het gebruik van onze sites te volgen en te analyseren doormiddel van gebruik van technologieën voor het automatisch verzamelen van deze gegevens. Deze derden verzamelen en delen op ons verzoek gebruiksinformatie over onze sites met ons. Op die manier krijgen wij anonieme informatie over de bezoekers van onze sites, kunnen we de effectiviteit van onze advertenties meten en onderzoeken, het gebruik volgen van bladzijden en paden die gevolgd worden tijdens het bezoek aan onze sites en het gebruik van links via onze sites volgen. Wij hebben geen controle over de traceringstechnologieën van deze derden of hoe deze kunnen worden ingezet. Als u een vraag heeft over een advertentie of andere gerichte content, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder.

4. Hoe beheren we de gegevensdatabanken?

Omdat de veiligheid van uw gegevens belangrijk is voor ons, engageert WP Hotels & Events zich er nadrukkelijk toe op een verantwoorde en vertrouwelijke manier gebruik te maken van uw informatie. Daarom hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen die redelijke voorzorg bieden tegen onbevoegde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. De gegevens die wij van u verzamelen worden door ons en/of onze dienstverleners opgeslagen en beschermd door een combinatie van fysieke en elektronische toegangscontroles, firewall-technologie en andere redelijke veiligheidsmaatregelen. Binnen Het Witte Paard Hotels & Events zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Stuur ons geen betalingsgegevens of gevoelige informatie door via e-mail of via een onbestemd gebeid (bijvoorbeeld door het invullen van het nummer van uw creditcard in een ‘opmerkingen’ veld). Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld denkt dat de veiligheid van een rekening die u bij ons aanhoudt in gevaar is gebracht), dient u ons onmiddellijk van het vermeende probleem op de hoogte te brengen door contact op te nemen met Het Witte Paard Hotels & Events zoals verderop in deze verklaring uitgelegd.

5. Dragen we gegevens over aan derde partijen en externe dienstverleners?

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van WP Hotels & Events. Wij beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Wel doen we een beroep op een externe verwerkers om namens ons bepaalde producten en diensten te leveren, waaronder reserveringsdiensten, verwerken en factureren van (creditcard)betalingen, IT-diensten, klantenservice, e-mailbezorgdiensten, communicatie en levering van reclame- en marketingmateriaal via e-mail en directe mail, beheren van klantenenquêtes en van acties, administratie, gegevensanalyse en andere soortgelijke diensten. Dit houdt onder meer in dat we tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds vast in verwerkersovereenkomsten. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

In het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht, of andere beschikking (waaronder in verband met faillissement of vergelijkbare procedures) betreffende het gehele of een deel van het bedrijf, alle of een deel van de activa of aandelen van Het Witte Paard Hotels & Events, kunnen wij alle informatie die wij op grond van deze verklaring verzameld hebben overdragen. Iedere opvolger, rechtverkrijgende of begunstigde kan uw gegevens als omschreven in deze verklaring gebruiken.

WP Hotels & Events kan interactieve diensten (zoals message boards, fora en blogs) ter beschikking stellen waardoor u informatie en materiaal op onze sites en sociale netwerken kan plaatsen. Wees u ervan bewust dat de informatie die u via dergelijke diensten openbaar maakt publieke informatie wordt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van onze sites en sociale netwerken en voor het grote publiek. Wij dringen erop aan dat u discreet en voorzichtig te werk gaat bij het beslissen om uw gegevens, of welke andere informatie dan ook, openbaar te maken door middel van deze diensten. Als u ervoor kiest om vrijwillig uw gegevens via een dergelijk forum openbaar te maken, dan kan het publiek beschikbaar zijn en door anderen voor elk doel gebruikt worden.

WP Hotels & Events kan daarnaast uw gegevens openbaar maken in onderstaande gevallen:

 • Wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat dit nodig is om personen of entiteiten die u en/of Het Witte Paard Hotels & Event en/of anderen schade kunnen berokkenen, te identificeren, met hen contact op te nemen of gerechtelijke stappen tegen hen te ondernemen.
 • Wanneer we geloven dat toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief wet- en regelgeving buiten het land waarin u woont) dit vereist.
 • Wanneer dit wordt opgedragen door een dagvaarding, gerechtelijk bevel of langs juridische weg.
 • Om onze wettelijke rechten te vestigen of uit te oefenen, ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen, of onze activiteiten of anderen te beschermen.
 • Om activiteiten waarvan vermoed wordt dat deze illegaal zijn te onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen.
 • Om situaties die mogelijk een bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid van personen te onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen.
 • Wanneer vereist of toegestaan door de wet.

6. U kiest altijd zelf welke informatie u ons verschaft.

U kiest altijd zelf of u WP Hotels & Events persoonlijke gegevens verschaft. Als u er evenwel voor kiest om bepaalde gegevens niet met ons te delen, kan dat zijn weerslag hebben op sommige van uw ervaringen met ons.

Indien u in het verleden nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten van ons heeft ontvangen, maar dit in de toekomst liever niet meer wil, kan u altijd contact met ons opnemen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u zichzelf afmeldt voor onze mailinglijsten door onderaan in onze mailing op de uitschrijflink te klikken, uw contactgegevens eerder ‘onderdrukt’ dan verwijderd worden. Dit zorgt ervoor dat uw verzoek geregistreerd en bewaard wordt totdat u op een later moment een toestemming verleent die dit opheft. Als u zich op deze manier afmeldt verwijdert u niet alle gegevens uit onze bestanden.

7. Hoe kan u uw gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke informatie en de voorkeursinstellingen ten aanzien van uw privacy. U hebt ook het recht om deze gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Hoewel WP Hotels & Events in goed vertrouwen zal proberen om aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij uw gegevens niet in alle omstandigheden verschaffen, verwijderen of wijzigen. Het Witte paard Hotels & Events kan bijvoorbeeld uw gegevens niet veranderen, verschaffen of verwijderen als dit onredelijke moeite of kosten met zich mee zou brengen, of wanneer Het Witte Paard Hotels & Events hierdoor ook informatie met betrekking tot iemand anders zou moeten wijzigen.

Daarnaast kunt u, op grond van toepasselijk recht onder sommige omstandigheden, het recht hebben om ons te vragen dat we ophouden met het gebruiken van uw gegevens op grond van het feit dat dergelijke gegevens op oneigenlijke wijze zouden zijn verkregen of in strijd met de wet zijn gebruikt. WPHotels & Events zal gehoor geven aan dergelijke verzoeken waar nodig en binnen de door toepasselijk recht bepaalde tijden kan, indien dit wettelijk is toegestaan, een gepaste vergoeding in rekening brengen ter dekking van de kosten voor het voldoen aan uw verzoek.

Al deze verzoeken moeten schriftelijk aan ons worden medegedeeld. U vindt onze contactinformatie verderop in deze verklaring.

8. Wat met websites van derde partijen en externe dienstverleners?

Onze websites kunnen links naar websites van derden en partners bevatten. WP Hotels & Events is niet verantwoordelijk voor de praktijken met betrekking tot de privacy of de inhoud van deze gelinkte sites (of voor een link die in een gelinkte site zit).

Als u besluit een website van een derde te bezoeken die aan onze site gelinkt is, doet u dat geheel op eigen risico en met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van een deze sites. Als u persoonlijke gegevens via een website van een derde verschaft zullen uw gegevens in overeenstemming met het privacy beleid van deze derde worden behandeld.

9. Mogen minderjarige onze sites gebruiken?

De websites van WP Hotels & Events richten zich niet op minderjarigen (zoals gedefinieerd door het toepasselijk recht). Wij verzoeken minderjarigen dan ook om geen gegevens via onze sites te verschaffen.

Als u denkt dat wij informatie afkomstig van of over een minderjarige jonger dan 13 jaar hebben, gelieve dan contact met ons op te nemen.

10. Wat doen wij met cookies?

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen cookies geïnstalleerd worden. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die (met uw goedkeuring) door de webserver wordt verzonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De meeste browsers kunnen u vertellen hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u een bericht kunt ontvangen wanneer u een nieuwe cookie krijgt, en hoe u bestaande cookies buiten werking kunt stellen. Houd er rekening mee dat als u cookies weigert of buiten werking stelt, sommige delen van onze sites ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren zullen functioneren.

11. Hoe neemt u contact op met WP Hotels & Events?

Wij verzoeken u uw naam, adres en/of e-mailadres te vermelden wanneer u contact met ons opneemt. U kunt dit doen door te mailen naar info@wphotelsevents.be. Denk eraan dat berichten via e-mail niet altijd veilig hoeven te zijn. Vermeld daarom nooit betalingsgegevens of gevoelige informatie in uw e-mailwisseling met ons.

U kan ook een brief sturen naar onderstaand adres:

WP Hotels & Events BVBA
Hoogstraat 25
8370 Blankenberge
België

Denk eraan dat indien u ervoor kiest om ons via de post op de hoogte te brengen, het langer kan duren voordat wij op het vermeende probleem kunnen reageren.

Last updated: 06 September 2022

This website uses cookies to ensure you get the best browsing experience on our website.

Preferences